IDA BERGENE UNDHEIM

Ida begynte som ryddehjelp hos oss siden 2015 og startet i lære i 2019. Hun tok fagbrev i 2022. Ei smilenes og glad jente som sprer mye glede rundt seg.